Iskalnik:
Proizvodnja industrijskih peči in pralnih linij
Proizvodnja industrijskih peči
in pralnih linij
Bosio d.o.o.
Bukovžlak 109
3000 Celje, Slovenija
T: +386 3 780 25 10
F: +386 3 780 25 35
E: info@bosio.si

Rusija

e-pošta
Kažipot: | Bosio | Podjetje | Politika kakovosti |

Politika kakovosti

Za podjetje BOSIO d.o.o. pomeni zagotavljanje in obvladovanje kakovosti uspešno poslovanje podjetja v celoti. Kakovost je osnovna usmeritev podjetja, ki se odraža predvsem v doseganju ciljev kakovosti in ciljev podjetja, to je:

  • Doseganje zastavljenih ciljev podjetja.
  • Spodbujanje in usmerjanje vseh deležnikov h gospodarnemu ravnanju in trajnostnemu razvoju.
  • Skrb za varovanje okolja z vidika energetsko varčnih proizvodov.
  • Stalno izboljševanje proizvodne učinkovitosti in dobičkonosnosti ter povečevanje dodane vrednosti.
  • Neprestana skrb za izobraževanje in motiviranost zaposlenih.
  • Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

S svojo vizijo želimo Postati vodilni in zanesljiv evropski proizvajalec nišne opreme za termično obdelavo materialov, peči za ponovno segrevanje in drugih tipov za kupce v Rusiji in Evropi. 

Tako ustvarjamo in ohranjamo dobro ime podjetja in povečujemo konkurenčno sposobnost na domačem in tujem trgu, ter tako izpolnjujemo svoje poslanstvo.

Kakovost izdelkov in storitev zagotavljamo z upoštevanjem zahtev in želja kupcev ter z upoštevanjem domačih in mednarodnih predpisov. Funkcionalno in izdelavno kakovost izdelkov usklajujemo z veljavnimi standardi v svetu, predvsem z vidika:

  • varnosti potrošnika in
  • zaščite okolja.

Kupci so stalen instrument, ki preverjajo našo sposobnost in obnašanje. Njihova ocena je merilo za našo uspešnost, zato spremljamo kakovost izdelkov tudi pri uporabniku. Povratne informacije o kakovosti so nam vodilo za ukrepanje in izboljševanje kakovosti.

Za kakovost je najprej odgovoren generalni direktor podjetja, ki planira in usmerja vse aktivnosti za doseganje kakovosti. Svoj del odgovornosti za kakovost nosijo vsi zaposleni v podjetju glede na pristojnosti in odgovornosti pri delu!


Certifikat ISO 9001:2015

Ponujamo Vam odlične rešitve
Aktualno
[ 13.2.2017 ]
Bosio podpisal pogodbo z Ormeto-Yumz (Rail Trans Holding)
Podjetje Bosio je v sklopu uradnega obiska s predsednikom države, Borutom Pahorjem ...
več