March 12, 2020

RANO@STEEL - Bosio, Razvojni projekt

V družbi Bosio d.o.o. skupaj s partnerji razvijamo novo napredno jeklo. Na podlagi javnega razpisa »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)« smo pridobili sredstva, s katerimi sofinanciramo naložbo z nazivom RANO@STEEL. [...]

V družbi Bosio d.o.o. skupaj s partnerji razvijamo novo napredno jeklo. Na podlagi javnega razpisa »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)« smo pridobili sredstva, s katerimi sofinanciramo naložbo z nazivom RANO@STEEL. 

Naziv naložbe: RANO@STEEL – raziskovalno-razvojni projekt. 

Naziv projekta: Razvoj naprednega orodnega jekla za najzahtevnejše aplikacije v industriji.

Namen projekta: Okrepiti položaj in vlogo podjetja SIJ Ravne Systems oziroma slovenske jeklarske industrije na področju posebnih orodnih jekel. Za ta namen se razvija novo jeklo in tehnologijo obdelave.

Cilji projekta: Razvoj naprednega orodnega jekla za najzahtevnejše aplikacije v industriji z bistveno boljšimi lastnosti napram tistim, ki jih ima obstoječe orodno jeklo.

Partnerji projekta: SIJ Ravne Systems d.o.o., Bosio d.o.o., CPPE d.o.o., UM, Fakulteta za strojništvo

Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nazaj