Komorna peč

Takšen tip peči ima široko uporabo v jeklarstvu, ponovnem segrevanju, livarstvu, industriji aluminija in keramike. 

 

Naše peči so namenjene normalizaciji, predgrevanju pred postopkom kaljenja in poboljšanja. Vsaki komorni peči lahko dodamo kalilni bazen, manipulator ali drugo opremo za premikanje vložka in tako zagotovimo celovito linijo za toplotno obdelavo. 

Naše komorne peči omogočajo različne postopke toplotne obdelave:
 • Žarjenje 
 • Normalizacija
 • Poboljšanje 
 • Kaljenje 
 • Sušenje 
 • Staranje 

Ponujamo komorne peči z zaščitno atmosfer ali brez nje, medtem ko nam sodobna proizvodnja in pametno načrtovanje omogoča: 

 • Kakovostno toplotno obdelavo (temperaturna izenačenost in natančnost, stabilnost in drugo) 
 • Minimalna poraba energije (naravni plin, elektrika), vode in stisnjenega zraka 
 • Minimalna količina izpustov 
 • Varen proces 
 • Minimalen zastoj proizvodnje zaradi popravil ali vzdrževalnih del 
 • Ods
 • High quality heat treatment (temperature uniformity and accuracy, stability etc.)
 • Minimum consumption of energy (natural gas, electricity), water and compressed air 
 • Minimum emissions
 • Safety of the process 
 • Minimum downtime because of repairs or maintenance work 
 • Odprava človeškega dejavnika pri predelavi