CILJNO NARAVNANA STORITEV

Zanesljivo delovanje peči je naša prednostna naloga. To zagotovimo s pravočasnim naprednim vzdrževanjem (servis opreme) in preventivnim vzdrževanjem opreme za toplotno obdelavo. 

To zlasti velja za vzdrževanje in popravilo gorilniške opreme, pregled ognjevarne, električne in druge strojne opreme. 

Da bi se izognili visokim stroškom popravil in dolgotrajnim izpadom proizvodnje, se nam zdi pomembno, da določimo pomanjkljivosti in predvidimo možne okvare, ki bi se lahko pojavile pozneje v življenjskem ciklu peči.